Ga naar de thuispagina van Tresoar  Fries Fotoarchief
 Frysk Fotoargyf
    Ga naar het zoekscherm   Stuur een email aan Tresoar      
                     

Wa wit mear?

wie, wat, waar is dit?

Bij het beschrijven van foto's voor het Fries Fotoarchief zijn er altijd afbeeldingen waarbij vragen blijven: waar is dit, wie staan er op, wat stelt het voor? Die afbeeldingen krijgen een plaats bij de 'zoekplaatjes' op deze pagina. Kunt u ons helpen met het oplossen van onze vragen, dan kunt u het formulier bij de afbeelding invullen.

Klik op de foto's voor een groter beeld. Onder de foto vindt u dan de reeds bekende gegevens, eventuele reacties van anderen die op de bewuste foto hebben gereageerd en het reactieformulier.


 

Zoekplaatje foto 46
Aantal reacties: 10.
Zoekplaatje foto 44
Aantal reacties: 1.
Zoekplaatje foto 43
Aantal reacties: 2.
Zoekplaatje foto 42
Aantal reacties: 2.
Zoekplaatje foto 37
Aantal reacties: 5.
Zoekplaatje foto 36
Aantal reacties: 5.
Zoekplaatje foto 31
Aantal reacties: 9.
Zoekplaatje foto 30
Aantal reacties: 0.
Zoekplaatje foto 21
Aantal reacties: 5.
Zoekplaatje foto 15
Aantal reacties: 6.
Zoekplaatje foto 12
Aantal reacties: 12.
Zoekplaatje foto 11
Aantal reacties: 7.
Zoekplaatje foto 1
Aantal reacties: 11.
Zoekplaatje foto 9
Aantal reacties: 14.
Zoekplaatje foto 10
Aantal reacties: 9.

Opgeloste zoekplaatjes


Tip: Op de site www.zoekplaatjes.nl worden ook foto's gepubliceerd waarvan niet bekend is waar ze genomen zijn of wat het voorstelt.

  • Terug naar het Fries Fotoarchief