Ga naar de thuispagina van Tresoar  Fries Fotoarchief
 Frysk Fotoargyf
    Ga naar het zoekscherm   Stuur een email aan Tresoar      
                     

Wa wit mear?

wie, wat, waar is dit?

Opgelost!Zoekplaatje foto 45

Hinke Kaat de Beroemdste Friesche Kaartlegster.

Achterop staat 'briefkaart' en de drukker is gebr. Brouwer in Heerenveen. Vermoedelijk is de foto gemaakt door fotograaf Gerben Postma of fotograaf De Jong uit Heerenveen.
Hinke Spoelstra werd op 29 juni 1835 in Warga geboren. Op 25 mei 1912 werd haar overlijden in de Leeuwarder Courant bekend gemaakt. Volgens dat bericht werd zij als waarzegster "vooral geraadpleegd in zaken van vrijerij en kon ook inlichtingen geven over te verwachten erfenissen enz. enz.". Hinke Kaart woonde in Nieuwebrug bij Heerenveen. Zie ook de Leeuwarder Courant van 9 september 2008.

Geplaatst: 14-01-2010, opgelost: 18-01-2010


  • Terug naar de nog niet opgeloste zoekplaatjes van het Fries Fotoarchief

  • Terug naar de opgeloste zoekplaatjes van het Fries Fotoarchief

  • Terug naar het Fries Fotoarchief