Algemeen

Hieronder kunt u films bekijken uit het archief van Tresoar. Het gaat hier vooral om bedrijfsfilms en dorpsfilms die in collecties van bedrijven aangeboden werden. Het geeft een mooi tijdbeeld uit vervlogen dagen.

U kunt de films starten door op de plaatjes te klikken!

Kijk rustig rond, u bent van harte welkom!

Friese dorpsfilms

Groeikracht

Groeikracht

Bedrijfsfilm van de Lijemph over de zegeningen van haar melkproducten in de 20er - 30er jaren van de vorige eeuw. De verschillende stadia van verwerking van boer tot fabriek worden getoond.

Halbertsma

Halbertsma Film 1

Personeelsreisje van de Halbertsma-fabriek in Grou op 9 juni 1949. Eerst ziet u beelden van het dorp Grou en de Halbertsma-fabrieken. Daarna het uitstapje van het personeel dat via de Noord Oost Polder en Zwolle naar het dierenpark in Emmen gaat.

Halbertsma

Halbertsma Film 2

Personeelsreisje van de Halbertsma-fabriek te Grou op 26 juni 1937. Via de Afsluitdijk en Alkmaar, over de pont bij Velsen en door de duinen naar Zandvoort, Schiphol en uiteindelijk de bezichtiging van Amsterdam.

VHV hulpverlening

VHV hulpverlening

Propagandafilm over de Vrouwen Hulp Verlening. 10 jaar heeft de Vrouwen Hulp Verlening bestaan. We laten u zien wat ze in die tijd heeft gedaan. Friese vrouwen hebt ge de roep van Drenthe verstaan, nu is het tijd om de hand aan de ploeg te slaan.

sudergoa 1981

Nederlandse Jeugd Herberg Centrale

Propagandafilm van de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale. Getoond worden diverse vakantie-activiteiten voor de jeugd. Van paardrijden tot zeilkampen en het gezellig samenzijn op de jeugdherberg.

meiinoar rede wy it op

Sudergoa 1981

Stichting Sudergoa is opgericht om de leefbaarheid van de kleine dorpen in grofweg genomen de Zuidwesthoek van Friesland te verbeteren. Dorpsbewoners uit de verschillende dorpen geven mogelijkheden tot verbetering.

Holland waarborgt 1953

Holland waarborgt 1953

In deze film zien we hoe in de jaren vijftig de kwaliteit van de melkprodukten werd gewaarborgd door een keurmerk. Getoond wordt hoe intensief dat tijdens het hele verwerkingsproces en gedurende het transport gebeurt.

Lagere school Arum

Lagere school Arum

Film over de tentoongestelde schoolfoto's vanaf 1883 t/m 1979 van de Chr. Lagere School Arum van het eeuwfeest maart 1979.

Oldeboorn 1930-1998

Oldeboorn 1930-1998

Door Cor Waringa samengestelde documentaire over Oldeboorn 1930-1998. Een rondgang door het dorp in de dertiger jaren en in 1998. Waringa vertelt zelf over de geschiedenis van het dorp.