Familienamen in Friesland
Namen specifiek voor een gemeente

Barradeel

Totaal aantal naamsvermeldingen (burg. stand records): 46.518
Totaal aantal verschillende namen: 2.367

De volgende namen komen specifiek in Barradeel voor. Achter de naam staat het percentage vermeldingen in deze gemeente t.o.v. het totaal aantal vermeldingen in Friesland en (tussen haakjes) dit totaal aantal vermeldingen. Hoe hoger dit percentage hoe sterker de naam aan de gemeente gebonden is.

Alleen die namen zijn gegeven waarvoor in het totaal tenminste 25 vermeldingen bestaan waarvan tenminste 2/3 in deze gemeente.

Bakkes - 86.8 % (38)
Bierema - 91.1 % (124)
Boutsma - 90.2 % (51)
Cloppenburgh - 75 % (32)
van Dieken - 88.2 % (34)
Duimstra - 91.4 % (70)
Ennema - 73.8 % (260)
La Fleur - 80.1 % (221)
Goodijk - 68.3 % (183)
van Grouw - 83.5 % (85)
Jannereth - 77.3 % (44)
Joostema - 72.9 % (85)
Jukema - 84.4 % (77)
Kasma - 87.2 % (47)
Leestma - 93.8 % (64)
Marra - 76.7 % (236)
Norder - 78.5 % (163)
Ourensma - 70.7 % (41)
Schepels - 92.4 % (92)
Stoer - 95.2 % (42)
Tjessinga - 92 % (50)
Travaille - 88.9 % (253)
van der Tuig - 90.3 % (31)
Tuinhof - 74 % (246)
van Vaals - 70.7 % (75)
de Vree - 93.9 % (33)
Winsemius - 84.9 % (192)
Winsma - 73.3 % (30)
Witholt - 73.1 % (26)
Wolvendijk - 93.6 % (78)
Woudema - 75.4 % (61)

Terug