Familienamen in Friesland
Namen specifiek voor een gemeente

Bolsward

Totaal aantal naamsvermeldingen (burg. stand records): 35.893
Totaal aantal verschillende namen: 2.957

De volgende namen komen specifiek in Bolsward voor. Achter de naam staat het percentage vermeldingen in deze gemeente t.o.v. het totaal aantal vermeldingen in Friesland en (tussen haakjes) dit totaal aantal vermeldingen. Hoe hoger dit percentage hoe sterker de naam aan de gemeente gebonden is.

Alleen die namen zijn gegeven waarvoor in het totaal tenminste 25 vermeldingen bestaan waarvan tenminste 2/3 in deze gemeente.

Albada Jelgersma - 75.4 % (69)
Bakels - 82.8 % (64)
Bonnet - 68.9 % (45)
Bredze - 98.8 % (84)
Damave - 95.1 % (41)
de Groes - 97.6 % (83)
Hamburg - 75.9 % (83)
van der Hauw - 92.3 % (39)
van Hettema - 70.4 % (98)
Jageling - 68 % (50)
Keilman - 95.9 % (121)
Kerker - 75 % (56)
Klom - 97.6 % (82)
Koevoet - 67.6 % (34)
van der Korf - 81.4 % (70)
Lammersma - 71.6 % (67)
Lamring - 67.6 % (34)
de la Lande Cremer - 95.1 % (41)
Lotstra - 79.2 % (48)
Mesdag - 78.1 % (32)
Mobach - 75.4 % (191)
Oenstra - 83.6 % (55)
van den Oever - 70.8 % (130)
van Oosterbaan - 78.8 % (33)
Panstra - 74.2 % (62)
Rijpema - 87.5 % (32)
Roma - 97.7 % (44)
Siebersma - 70.4 % (27)
Sint - 91.9 % (37)
Spanning - 96.6 % (29)
Tekelema - 79.2 % (48)
Tolstra - 68.1 % (72)
van Vellinga - 69.4 % (85)
Veringa - 67.6 % (34)
Vlagsma - 78.2 % (55)
Vormeer - 80.2 % (86)
Wartna - 80.9 % (68)
de Way - 84.1 % (132)
Welbedagt - 68.8 % (77)
Woudboer - 75.9 % (58)

Terug