Familienamen in Friesland
Namen specifiek voor een gemeente

Vlieland

Totaal aantal naamsvermeldingen (burg. stand records): 4.254
Totaal aantal verschillende namen: 536

De volgende namen komen specifiek in Vlieland voor. Achter de naam staat het percentage vermeldingen in deze gemeente t.o.v. het totaal aantal vermeldingen in Friesland en (tussen haakjes) dit totaal aantal vermeldingen. Hoe hoger dit percentage hoe sterker de naam aan de gemeente gebonden is.

Alleen die namen zijn gegeven waarvoor in het totaal tenminste 25 vermeldingen bestaan waarvan tenminste 2/3 in deze gemeente.

de Gorter - 86.2 % (116)
den Hartog - 90.9 % (66)
Hoedemaker - 66.9 % (151)
Laribij - 95 % (40)
Lipjes - 90.3 % (62)
Sieben - 83.9 % (223)
Snor - 71.9 % (32)
van Westen - 90.9 % (55)

Terug