Familienamen in Friesland
Hier wordt een overzicht gegeven van de familienamen voorkomende in resp. de overlijdens (naam overledene), de geboorten (naam kind) en de huwelijken (naam bruidegom en bruid) uit de Burgerlijke Stand van de Provincie Fryslân, in de periode 1811 - 1942 (overlijdens).
Totaal bevat deze lijst 35.892 verschillende familienamen.

Enige statistieken en gegevens over gemeenten:

Aangeraden wordt om tenminste 2 letters in het zoekveld in te voeren. U kunt de asteriks (*) gebruiken als wildcard.:

          
De familienaam ' Stiemsma' komt in de volgende gemeenten voor:
(vermeld is het jaar waarop de naam voor het eerst in de betreffende bron voorkomt resp. het aantal keer dat de naam in die bron voorkomt)

Kaart:

GemeenteGeb Huw ()Huw ()Ovl
Dantumadeel (2)   1835 (1) 1897 (1)
Dokkum (3) 1861 (1) 1860 (1)  1926 (1)
Ferwerderadeel (1)  1869 (1)  
Idaarderadeel (1)   1897 (1) 
Kollumerland (4) 1871 (2) 1900 (1)  1871 (1)
Leeuwarden (2)    1924 (2)
Menaldumadeel (1)    1907 (1)
Oostdongeradeel (94) 1813 (41) 1824 (11) 1830 (11) 1817 (31)
Utingeradeel (1)    1940 (1)
Westdongeradeel (26) 1862 (13) 1888 (4) 1836 (5) 1871 (4)
Fryslân (135) 1813 (57) 1824 (18) 1830 (18) 1817 (42)