Familienamen in Friesland

De 300 meest voorkomende namen in Friesland (met aantal vermeldingen)

1 - de Vries (55881)
2 - de Jong (51699)
3 - Dijkstra (36924)
4 - de Boer (32965)
5 - Visser (28447)
6 - Hoekstra (21998)
7 - Postma (17091)
8 - Bakker (15946)
9 - van der Veen (13955)
10 - van der Meer (13138)
11 - van der Meulen (12989)
12 - Veenstra (12216)
13 - van der Wal (12178)
14 - Zijlstra (12171)
15 - van Dijk (11292)
16 - de Haan (11013)
17 - Wiersma (10592)
18 - Faber (10589)
19 - de Groot (10486)
20 - Boersma (10346)
21 - Bosma (10104)
22 - Terpstra (9518)
23 - Bouma (9058)
24 - Brouwer (9041)
25 - Kuipers (8123)
26 - Westra (8103)
27 - Feenstra (7839)
28 - Koopmans (7752)
29 - Hiemstra (7125)
30 - van der Zee (7101)
31 - Mulder (7063)
32 - Meyer (7049)
33 - Kooistra (6945)
34 - Boonstra (6789)
35 - Miedema (6744)
36 - Bijlsma (6649)
37 - Bergsma (6258)
38 - Douma (6236)
39 - Bruinsma (6131)
40 - van der Werf (6036)
41 - van der Heide (5873)
42 - Bos (5561)
43 - van der Woude (5554)
44 - Reitsma (5298)
45 - van der Ploeg (5100)
46 - Kramer (4729)
47 - Smit (4456)
48 - Elzinga (4445)
49 - Posthumus (4257)
50 - Kingma (4106)
51 - Jansma (4047)
52 - Nauta (4003)
53 - Hofstra (3983)
54 - van der Veer (3722)
55 - Post (3684)
56 - van der Schaaf (3629)
57 - van der Velde (3623)
58 - Jongsma (3537)
59 - Wagenaar (3499)
60 - Huisman (3462)
61 - van den Berg (3458)
62 - Ferwerda (3433)
63 - Adema (3412)
64 - de Graaf (3285)
65 - Stienstra (3201)
66 - Swart (3171)
67 - Jager (3140)
68 - Sytsma (3131)
69 - Schaafsma (3126)
70 - Molenaar (3119)
71 - Wassenaar (3032)
72 - Spoelstra (2985)
73 - Gorter (2982)
74 - Woudstra (2954)
75 - van der Molen (2849)
76 - Roorda (2830)
77 - Tolsma (2816)
78 - Brandsma (2788)
79 - Riemersma (2776)
80 - de Bruin (2727)
81 - Zwart (2721)
82 - Kuiper (2673)
83 - Vellinga (2667)
84 - Buwalda (2630)
85 - Zandstra (2626)
86 - Krol (2619)
87 - Tuinstra (2615)
88 - Venema (2605)
89 - Posthuma (2601)
90 - de Wit (2595)
91 - Jonker (2544)
92 - Jellema (2538)
93 - Jansen (2537)
94 - Kuperus (2459)
95 - Osinga (2452)
96 - Braaksma (2435)
97 - de Jager (2434)
98 - Hofman (2423)
99 - Broersma (2419)
100 - van der Laan (2412)
101 - Koster (2409)
102 - Boomsma (2405)
103 - Kamstra (2386)
104 - Huizinga (2277)
105 - Kuiken (2273)
106 - van der Weide (2261)
107 - van der Sluis (2254)
108 - Schaap (2249)
109 - van der Kooi (2227)
110 - Smits (2218)
111 - Prins (2210)
112 - Talsma (2184)
113 - Bosch (2165)
114 - Veltman (2122)
115 - Nijdam (2110)
116 - Ypma (2101)
117 - Plantinga (2100)
118 - Kloosterman (2080)
119 - de Roos (2077)
120 - Andringa (2071)
121 - Wybenga (2065)
122 - Bootsma (2059)
123 - Fokkema (2019)
124 - Akkerman (2001)
125 - Steensma (1999)
126 - Wielinga (1991)
127 - Wouda (1977)
128 - Huitema (1977)
129 - Sikkema (1964)
130 - de Ruiter (1945)
131 - Koning (1942)
132 - Nieuwenhuis (1940)
133 - Bokma (1933)
134 - Hamstra (1926)
135 - Schotanus (1914)
136 - van der Hoek (1911)
137 - van der Ley (1909)
138 - Oosterhof (1898)
139 - Boorsma (1886)
140 - Hylkema (1885)
141 - Bleeker (1883)
142 - Wierda (1855)
143 - Holwerda (1818)
144 - Sinnema (1800)
145 - Fennema (1793)
146 - Zondervan (1790)
147 - Algra (1774)
148 - van der Werff (1773)
149 - Witteveen (1766)
150 - Heeringa (1766)
151 - Wijma (1753)
152 - Heida (1746)
153 - van der Mey (1739)
154 - Haarsma (1729)
155 - Jorna (1726)
156 - Keuning (1718)
157 - Groen (1717)
158 - Kamminga (1713)
159 - Anema (1708)
160 - van der Zwaag (1691)
161 - Blom (1653)
162 - Jorritsma (1642)
163 - Zuidema (1631)
164 - Klaver (1622)
165 - Kok (1619)
166 - Poelstra (1618)
167 - Keizer (1609)
168 - van der Goot (1602)
169 - de Leeuw (1592)
170 - Hoeksma (1591)
171 - Jaarsma (1591)
172 - Haagsma (1590)
173 - Nicolai (1581)
174 - Walstra (1577)
175 - Hof (1572)
176 - van der Bij (1565)
177 - Joustra (1557)
178 - Schuurmans (1550)
179 - van Houten (1535)
180 - de Vos (1523)
181 - Steenstra (1496)
182 - Dam (1487)
183 - Monsma (1473)
184 - Pool (1465)
185 - Piersma (1457)
186 - Tigchelaar (1453)
187 - Hornstra (1451)
188 - Wynia (1445)
189 - Vonk (1420)
190 - Rienstra (1419)
191 - Tromp (1393)
192 - Vos (1383)
193 - Pietersma (1382)
194 - Kootstra (1368)
195 - Rypkema (1328)
196 - Buma (1321)
197 - Smeding (1319)
198 - Cuperus (1317)
199 - van der Wey (1316)
200 - Veldman (1287)
201 - Elsinga (1286)
202 - Rodenhuis (1283)
203 - Postmus (1282)
204 - Tichelaar (1281)
205 - Smid (1278)
206 - Westerhof (1275)
207 - Yntema (1271)
208 - Attema (1265)
209 - Hellinga (1264)
210 - Wijngaarden (1254)
211 - Minnema (1249)
212 - Stellingwerf (1242)
213 - Loonstra (1239)
214 - Rinsma (1237)
215 - Dekker (1236)
216 - Haanstra (1235)
217 - Damstra (1232)
218 - Alkema (1232)
219 - Groeneveld (1221)
220 - van der Plaats (1221)
221 - Jonkman (1219)
222 - Snijder (1214)
223 - Bonnema (1213)
224 - Nijholt (1204)
225 - de Haas (1197)
226 - de Wilde (1194)
227 - Stoker (1191)
228 - de Beer (1177)
229 - Oosterbaan (1176)
230 - Feitsma (1175)
231 - Baarda (1174)
232 - Kroes (1174)
233 - Alberda (1171)
234 - de Hoop (1170)
235 - Drost (1169)
236 - Rijpma (1165)
237 - Hibma (1164)
238 - Koopman (1160)
239 - Knol (1159)
240 - Sikma (1159)
241 - Geertsma (1158)
242 - Draaisma (1142)
243 - Cnossen (1142)
244 - Tjepkema (1141)
245 - Vlietstra (1139)
246 - Krikke (1136)
247 - Bloemsma (1133)
248 - Schilstra (1132)
249 - Sybesma (1122)
250 - Mellema (1122)
251 - van Dam (1108)
252 - van der Wijk (1105)
253 - Kalsbeek (1105)
254 - Klein (1096)
255 - van Veen (1095)
256 - Meester (1085)
257 - van der Lei (1083)
258 - Annema (1080)
259 - Gaastra (1080)
260 - Ykema (1078)
261 - Glas (1075)
262 - Rijpstra (1068)
263 - Heslinga (1064)
264 - Boelens (1054)
265 - Duursma (1050)
266 - Bron (1045)
267 - Hollander (1037)
268 - Fortuin (1031)
269 - Halma (1031)
270 - Blaauw (1029)
271 - Lautenbach (1027)
272 - van der Mei (1026)
273 - Wieringa (1026)
274 - Roos (1019)
275 - Jongbloed (1016)
276 - Hoogland (1004)
277 - Leistra (1003)
278 - Fokkens (999)
279 - Schippers (987)
280 - Donker (986)
281 - Schaaf (979)
282 - Bottema (975)
283 - Elgersma (975)
284 - Algera (970)
285 - Zeilstra (969)
286 - Meinsma (956)
287 - Jelsma (951)
288 - van Tuinen (948)
289 - Abma (948)
290 - Holtrop (943)
291 - Ringnalda (942)
292 - Sipma (940)
293 - Hannema (936)
294 - Deinum (935)
295 - Tamminga (925)
296 - Groenewoud (922)
297 - Kalma (922)
298 - Pasma (913)
299 - Blok (902)
300 - Mast (900)

Terug