Lidmatenboeken Tresoar

 

In onderstaand overzicht vindt u alle lidmatenboeken van Friese gemeenten die bij Tresoar in origineel of in kopie aanwezig zijn. Via het zoekvenster kunt u er in zoeken op plaatsnaam. Als er achter de beschrijving een link 'bladeren' staat, dan betekent dat dat u de scans van het betreffende boek hier op de website kunt inzien. De link brengt u naar de eerste pagina van het boek (opent in een nieuw venster). Om te zoeken op persoonsnamen binnen de database 'Lidmaten voor 1850' kunt u zoeken via het algemene zoekscherm van de genealogische databases.


Tresoar 28-5: Herv. Gemeente Augustinusga (ACH), 1771-1850 (bladeren)
Tresoar 28-7: Herv. Gemeente Surhuizum (ACH), 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-14: Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost (ACH), 1645-1726 (bladeren)
Tresoar 28-15: Herv. Gemeente Buitenpost en Lutjepost (ACH), 1726-1851 (bladeren)
Tresoar 28-21: Herv. Gemeente Drogeham en Harkema Opeinde (ACH), 1684, 1702, 1717-1728, 1735-1744 en 1748-1755 (bladeren)
Tresoar 28-24: Herv. Gemeente Gerkesklooster (ACH), 1703-1717 en 1729-1850 (bladeren)
Tresoar 28-30: Herv. Gemeente Surhuisterveen (ACH), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-34: Herv. Gemeente Twijzel en Kooten (ACH), 1758-1769 en 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-35: Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen (ACH), 1722-1857 (bladeren)
Tresoar 28-38: Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot (AEN), 1628-1741 (bladeren)
Tresoar 28-39: Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot (AEN), 1738-1772 (bladeren)
Tresoar 28-41: Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot (AEN), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-42: Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd (AEN), 1816-1865 (bladeren)
Tresoar 28-50: Herv. Gemeente Hollum (AME), 1702-1839 (bladeren)
Ameland 0-1: Herv. Gemeente Hollum (AME), 1702-1839 (bladeren)
Tresoar 28-51: Herv. Gemeente Ballum (AME), 1723-1878 (bladeren)
Ameland 0-1a: Herv. Gemeente Ballum/Hollum (AME), 1702-1870 (bladeren)
Tresoar 28-52: Herv. Gemeente Nes (AME), 1725-1850 (bladeren)
Tresoar 28-53: Doopsgezinde Gemeente Nes (AME), 1772-1852 (bladeren)
Tresoar 28-62: Herv. Gemeente Beers en Jellum (BAA), 1653-1730 en 1747-1850 (bladeren)
Tresoar 28-66: Herv. Gemeente Bozum (BAA), 1754-1850 (bladeren)
Tresoar 28-69: Herv. Gemeente Britswerd en Wieuwerd (BAA), 1682-1850 (bladeren)
Tresoar 28-70: Herv. Gemeente Hijlaard en Lijons (BAA), 1668-1716 en 1745-1755 (bladeren)
Tresoar 28-71: Herv. Gemeente Hijlaard en Lijons (BAA), 1772-1852 (bladeren)
Tresoar 28-73: Herv. Gemeente Huins (BAA), 1772-1814 en 1840-1852 (bladeren)
Tresoar 28-77: Herv. Gemeente Jorwerd (BAA), 1639-1851 (bladeren)
Tresoar 28-80: Herv. Gemeente Mantgum en Schillaard (BAA), 1659-1850 (bladeren)
Tresoar 28-83: Herv. Gemeente Oosterlittens (BAA), 1692-1850 (bladeren)
Tresoar 28-84: Herv. Gemeente Oosterwierum (BAA), 1772-1851 (bladeren)
Tresoar 28-86: Herv. Gemeente Weidum (BAA), 1772-1852 (bladeren)
Tresoar 28-91: Herv. Gemeente Winsum en Baard (tot 1720 ook Huins) (BAA), 1657-1850 (bladeren)
Tresoar 28-92: Doopsgezinde Gemeente Baard (BAA), 1768-1852 (bladeren)
Tresoar 28-100: Herv. Gemeente Minnertsga (BAR), 1655-1771
Tresoar 28-101: Herv. Gemeente Minnertsga (BAR), 1772-1844
Tresoar 28-103: Herv. Gemeente Oosterbierum (BAR), 1772-1850
Tresoar 28-105: Herv. Gemeente Pietersbierum (BAR), 1719-1850
Tresoar 28-108: Herv. Gemeente Sexbierum (BAR), 1619-1850
Tresoar 28-112: Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum (BAR), 1678-1850
Tresoar 28-115: Herv. Gemeente Wijnaldum (BAR), 1617-1850
Tresoar 28-121: Herv. Gemeente St. Annaparochie (BIL), 1601-1663 en 1680-1850
Tresoar 28-124: Herv. Gemeente St. Jacobiparochie (BIL), 1760-1850
Tresoar 28-129: Herv. Gemeente Vrouwenparochie (BIL), 1644-1745, 1756-1757 en 1765-1851
Tresoar 28-130: Herv. Gemeente Oudebiltzijl (BIL), 1672 en 1695-1852
Tresoar 28-146: Herv. Gemeente Bolsward (BOL), 1581-1582 en 1603-1656
Tresoar 28-147: Herv. Gemeente Bolsward (BOL), 1656-1720
Tresoar 28-148: Herv. Gemeente Bolsward (BOL), 1720-1779
Tresoar 28-149: Herv. Gemeente Bolsward (BOL), 1779-1851
Tresoar 28-151: Doopsgezinde Gemeente Bolsward (BOL), 1718-1850
Tresoar 28-161: Herv. Gemeente Veenwouden (DAN), 1744-1755 (bladeren)
Tresoar 28-163: Herv. Gemeente Birdaard en Janum (DAN), 1645-1667 en 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-166: Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude (DAN), 1697-1744 en 1748-1850 (bladeren)
Tresoar 28-169: Herv. Gemeente Rinsumageest en Sijbrandahuis (DAN), 1663-1847 (bladeren)
Tresoar 28-170: Doopsgezinde Gemeente Dantumawoude (DAN), 1728-1838 (bladeren)
Tresoar 28-201: Herv. Gemeente Dokkum (DOK), 1692-1795 (bladeren)
Tresoar 28-202: Herv. Gemeente Dokkum (DOK), 1795-1850 (bladeren)
Tresoar 28-203: Remonstrantse Gemeente Dokkum (DOK), 1623-1678, 1696, 1703, 1709, 1716, 1729, 1734 en ca. 1755 (bladeren)
Tresoar 28-204: Doopsgezinde Gemeente Dokkum (DOK), 1772-1799 (bladeren)
Tresoar 28-205: Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum (DOK), 1798-1861 (bladeren)
Tresoar 28-212: Herv. Gemeente Go´ngarijp (DON), 1717-1727, 1734-1737, 1741 en 1763-1853
Tresoar 28-216: Herv. Gemeente Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag (DON), 1772-1851
Tresoar 28-219: Herv. Gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega (DON), 1707-1752 en 1757-1850
Tresoar 28-222: Herv. Gemeente Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen en Legemeer (DON), 1613-1677, 1683-1692, 1730 en 1763-1850
Tresoar 28-228: Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum (FER), 1659-1850 (bladeren)
Tresoar 28-232: Herv. Gemeente Ferwerd (FER), 1656-1850 (bladeren)
Tresoar 28-237: Herv. Gemeente Hallum (FER), 1617-1850 (bladeren)
Tresoar 28-241: Herv. Gemeente Marrum en Wester-Nijkerk (FER), 1639-1673 en 1745-1850 (bladeren)
Tresoar 28-242: Herv. Gemeente Reitsum, Genum en Lichtaard (FER), 1733-1763 en 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-243: Herv. Gemeente Wanswerd en Jislum (FER), 1686-1721 en 1733-1747 (bladeren)
Tresoar 28-244: Doopsgezinde Gemeente Hallum (FER), 1654-1670, 17014-1708, 1730, 1761-1810 en 1823-1850 (bladeren)
Tresoar 28-275: Herv. Gemeente Achlum en Hitzum (FRL), 1656-1755 en 1773-1850
Tresoar 28-276: Herv. Gemeente Dongjum (tot 1722 ook Boer) (FRL), 1694-1851
Tresoar 28-277: Herv. Gemeente Herbayum (FRL), 1772-1850
Tresoar 28-280: Herv. Gemeente Midlum (FRL), 1656-1850
Tresoar 28-281: Herv. Gemeente Peins (FRL), 1698-1767 en 1772-1850
Tresoar 28-282: Herv. Gemeente Ried en Boer(na 1744) (FRL), 1744-1772
Tresoar 28-283: Herv. Gemeente Ried en Boer(1815-1850) (FRL), 1646-1690, 1701, 1772-1850
Tresoar 28-284: Herv. Gemeente Ried en Boer(1722-1744) (FRL), 1636-1701, 1740-1742, 1747 en 1752-1850
Tresoar 28-287: Herv. Gemeente Tzum (FRL), 1645-1675
Tresoar 28-265: Herv. Gemeente Franeker (FRR), 1577-1598 en 1641-1719
Tresoar 28-266: Herv. Gemeente Franeker (FRR), 1719-1742
Tresoar 28-267: Herv. Gemeente Franeker (FRR), 1742-1790
Tresoar 28-268: Herv. Gemeente Franeker (FRR), 1790-1850
Tresoar 28-270: Doopsgezinde Gemeente Franeker (FRR), 1722-1860
Tresoar 28-294: Herv. Gemeente Balk (GAA), 1752-1772
Tresoar 28-295: Herv. Gemeente Balk (GAA), 1772-1843
Tresoar 28-297: Herv. Gemeente Harich (GAA), 1597-1850
Tresoar 28-300: Herv. Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel (GAA), 1658-1665, 1685, 1710-1724, 1741-1765 en 1772-1850
Tresoar 28-301: Herv. Gemeente Wijckel (GAA), 1649-1772
Tresoar 28-302: Herv. Gemeente Wijckel (GAA), 1772-1850
Tresoar 28-303: Doopsgezinde Gemeente Bakhuizen (GAA), 1693-1779
Tresoar 28-304: Doopsgezinde Gemeente Balk (GAA), 1766-1850
Tresoar 28-336: Herv. Gemeente Harlingen (HAR), 1668-1736
Tresoar 28-337: Herv. Gemeente Harlingen (HAR), 1736-1800
Tresoar 28-338: Herv. Gemeente Harlingen (HAR), 1800-1850
Tresoar 28-341: Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen (HAR), 1632-1673
Tresoar 28-342: Doopsgezinde Vlaamse Gemeente Harlingen (HAR), 1640-1672
Tresoar 28-343: Doopsgezinde Gemeente Harlingen (HAR), 1673-1837
Tresoar 28-344: Evangelisch Lutherse gemeente Harlingen (HAR), 1730-1841
Tresoar 28-345: Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente Harlingen (HAR), 1801-1886
Tresoar 28-354: Herv. Gemeente Nijehaske en Haskerdijke (HAS), 1747-1850 (bladeren)
Tresoar 28-357: Herv. Gemeente Haskerhorne en Oudehaske (HAS), 1697-1852 (bladeren)
Tresoar 28-362: Herv. Gemeente Joure, Westermeer en Snikzwaag (HAS), 1663-1850 (bladeren)
Tresoar 28-363: Doopsgezinde Gemeente, het "Oude Huis" Joure (HAS), 1706-1850 (bladeren)
Tresoar 28-364: Doopsgezinde Gemeente, het "Nieuwe Huis" Joure (HAS), 1760-1816 (bladeren)
Tresoar 28-371: Herv. Gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen (HEM), 1705-1850
Tresoar 28-375: Herv. Gemeente Koudum (HEM), 1587-1594, 1601 en 1609-1772
Tresoar 28-376: Herv. Gemeente Koudum (HEM), 1772-1867
Tresoar 28-380: Herv. Gemeente Molkwerum (HEM), 1611-1850
Tresoar 28-381: Herv. Gemeente Nijega en Elahuizen (HEM), 1657-1850
Tresoar 28-382: Herv. Gemeente Oudega en Kolderwolde (HEM), 1772-1850
Tresoar 28-384: Herv. Gemeente Warns en Scharl (HEM), 1653-1850
Tresoar 28-385: Doopsgezinde Gemeente Molkwerum (HEM), 1643-1851
Tresoar 28-386: Doopsgezinde Gemeente Warns (HEM), 1655-1850
Tresoar 28-390: Herv. Gemeente Edens en Spannum (HEN), 1693-1850
Tresoar 28-391: Herv. Gemeente Itens (tot 1719 ook Hennaard) (HEN), 1647-1708, 1716 en 1721-1772
Tresoar 28-393: Herv. Gemeente Kubaard en Waaxens (HEN), 1772-1850
Tresoar 28-396: Herv. Gemeente Oosterend en Hennaard (tot 1719 bij Itens) (HEN), 1648-1685, 1696-1708 en 1713-1850
Tresoar 28-397: Herv. Gemeente Oosterend en Hennaard (HEN), 1638-1850
Tresoar 28-400: Herv. Gemeente Welsrijp en Bayum (HEN), 1674-1850
Tresoar 28-402: Herv. Gemeente Wommels en Hidaard (tot 1719 bij Oosterend) (HEN), 1627-1850
Tresoar 28-404: Doopsgezinde Gemeente Itens (HEN), 1713-1850
Tresoar 28-415: Herv. Gemeente Hindeloopen (HIN), 1773-1850
Tresoar 28-416: Doopsgezinde Gemeente Hindeloopen (HIN), 1728-1851
Tresoar 28-426: Herv. Gemeente Grouw (IDA), 1713-1772 (bladeren)
Tresoar 28-427: Herv. Gemeente Grouw (IDA), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-428: Herv. Gemeente Idaard, Eagum en Friens (IDA), 1738-1850 (bladeren)
Tresoar 28-430: Herv. Gemeente Roordahuizum (IDA), 1739-1850 (bladeren)
Tresoar 28-432: Herv. Gemeente Warga, Wartena en Warstiens (IDA), 1737-1771 en 1820-1850 (bladeren)
Tresoar 28-433a: Doopsgezinde Vlaamse Gemeente Grouw (IDA), 1711-1714, 1737-1767, 1781-1825 en 1791-1825 (bladeren)
Tresoar 28-433b: Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Grouw (IDA), 1711-1714, 1737-1767, 1781-1825 en 1791-1825 (bladeren)
Tresoar 28-433c: Doopsgezinde Verenigde Gemeente Grouw (IDA), 1711-1714, 1737-1767, 1781-1825 en 1791-1825 (bladeren)
Tresoar 28-434: Doopsgezinde Gemeente Warga (IDA), 1797-1850 (bladeren)
Tresoar 28-442: Herv. Gemeente IJlst (IJL), 1646-1779
Tresoar 28-443: Herv. Gemeente IJlst (IJL), 1772-1850
Tresoar 28-444: Doopsgezinde Gemeente IJlst (IJL), 1796-1823 en 1745-115
Tresoar 28-448: Herv. Gemeente Burum en Munnekezijl (KOL), 1680-1850 (bladeren)
Tresoar 28-451: Herv. Gemeente Kollum (KOL), 1772-1845 (bladeren)
Tresoar 28-452: Herv. Gemeente Kollumerzwaag (KOL), 1708, 1715-1743 en 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-453: Herv. Gemeente Augsbuurt (KOL), 1730-1850 (bladeren)
Tresoar 28-455: Herv. Gemeente Oudwoude en Westergeest (KOL), 1728 en 1740-1850 (bladeren)
Tresoar 28-494: Herv. Gemeente Lemmer, Follega en Eesterga (LEM), 1636-1719 en 1745-1850
Tresoar 28-496: Herv. Gemeente Oosterzee en Echten (LEM), 1716-1726, 1731-1732, 1737-1738 en 1741-1850
Tresoar 28-460: Herv. Gemeente Britsum (LWL), 1658-1681 en 1732-1850 (bladeren)
Tresoar 28-461: Herv. Gemeente Cornjum (LWL), 1633-1850 (bladeren)
Tresoar 28-464: Herv. Gemeente Finkum en Hijum (LWL), 1812-1850 (bladeren)
Tresoar 28-465: Herv. Gemeente Goutum en Swichum (LWL), 1702-1769 (bladeren)
Tresoar 28-466: Herv. Gemeente Goutum en Swichum (LWL), 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-468: Herv. Gemeente Hempens en Teerns (LWL), 1705-1850 (bladeren)
Tresoar 28-469: Herv. Gemeente Huizum (LWL), 1762-1771 (bladeren)
Tresoar 28-471: Herv. Gemeente Huizum (LWL), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-473: Herv. Gemeente Jelsum (LWL), 1610-1850 (bladeren)
Tresoar 28-475: Herv. Gemeente Lekkum en Miedum (LWL), 1772-1833 (bladeren)
Tresoar 28-478: Herv. Gemeente Stiens (LWL), 1627-1707 (bladeren)
Tresoar 28-479: Herv. Gemeente Stiens (LWL), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-480: Herv. Gemeente Wirdum (LWL), 1622-1742 (bladeren)
Tresoar 28-481: Herv. Gemeente Wirdum (LWL), 1749-1771 (bladeren)
Tresoar 28-484: Herv. Gemeente Wirdum (LWL), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-1013: Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden (LWL), 1767-1773
Tresoar 28-1008: Herv. Gemeente Leeuwarden (LWN), 1581-1805
Tresoar 28-1009: Herv. Gemeente Leeuwarden (LWN), 1805-1855
Tresoar 28-1010: Waalse Gemeente Leeuwarden (LWN), 1772-1860
Tresoar 28-1012: Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden (LWN), 1713-1857
Tresoar 28-1014: Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden (LWN), ca. 1650-1851
Tresoar 28-502: Herv. Gemeente Beetgum (MEN), 1645-1672, 1681-1710 en 1723-1850 (bladeren)
Tresoar 28-504: Herv. Gemeente Berlikum (MEN), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-505: Herv. Gemeente Boksum en Blessum (MEN), 1748-1772 (bladeren)
Tresoar 28-506: Herv. Gemeente Boksum (MEN), 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-507: Herv. Gemeente Blessum (MEN), 1773-1850 (bladeren)
Tresoar 28-510: Herv. Gemeente Deinum (MEN), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-513: Herv. Gemeente Dronrijp (MEN), 1658-1696, 1708-1709 en 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-514: Herv. Gemeente Engelum (MEN), 1645-1850 (bladeren)
Tresoar 28-517: Herv. Gemeente Marssum (MEN), 1609-1674 en 1682-1850 (bladeren)
Tresoar 28-522: Herv. Gemeente Schingen en Slappeterp (MEN), 1832-1856 (bladeren)
Tresoar 28-521: Herv. Gemeente Menaldum (MEN), 1665-1850 (bladeren)
Tresoar 28-523: Herv. Gemeente Wier (MEN), 1675-1680, 1720-1724 en 1729-1850 (bladeren)
Tresoar 28-529: Herv. Gemeente Aalsum en Wetsens (OOD), 1682-1772 (bladeren)
Tresoar 28-533: Herv. Gemeente Anjum (OOD), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-537: Herv. Gemeente Ee en Engwierum (OOD), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-538: Herv. Gemeente Metslawier en Niawier (OOD), 1658-1666, 1681 en 1685-1723 (bladeren)
Tresoar 28-539: Herv. Gemeente Metslawier en Niawier (OOD), 1724-1850 (bladeren)
Tresoar 28-539b: Herv. Gemeente Metslawier en Niawier (OOD), 1724-1850 (bladeren)
Tresoar 28-539c: Herv. Gemeente Metslawier en Niawier (OOD), 1724-1850 (bladeren)
Tresoar 28-540: Herv. Gemeente Morra en Lioessens (OOD), 1698-1850 (bladeren)
Tresoar 28-541: Herv. Gemeente Oosternijkerk (OOD), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-542: Herv. Gemeente Oostrum en Jouswier (OOD), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-557: Herv. Gemeente Beetsterzwaag, Beets en Olterterp (OPS), 1677-1850 (bladeren)
Tresoar 28-560: Herv. Gemeente Gorredijk (OPS), 1698-1731 en 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-565: Herv. Gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude (OPS), 1723-1850 (bladeren)
Tresoar 28-567: Herv. Gemeente Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik (OPS), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-569: Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude (OPS), 1722-1850 (bladeren)
Tresoar 28-572: Herv. Gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen (tot 1722 ook Ureterp en Siegerswoude) (OPS), 1685-1850 (bladeren)
Tresoar 28-573: Doopsgezinde Gemeente Gorredijk en Lippenhuizen (OPS), 1707-1859 (bladeren)
Tresoar 28-548: Herv. Gemeente Donkerbroek, Haule en Haulerwijk (OSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-549: Herv. Gemeente Makkinga, Elsloo en Langedijke (OSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-550: Herv. Gemeente Oldeberkoop en Nijeberkoop (OSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-552: Herv. Gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha (OSW), 1664 en 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-580: Herv. Gemeente Deersum en Poppingawier (RAU), 1675-1850 (bladeren)
Tresoar 28-582: Herv. Gemeente Rauwerd en Irnsum (RAU), 1676-1850 (bladeren)
Tresoar 28-583: Herv. Gemeente Sijbrandburen en Terzool (RAU), 1671-1850 (bladeren)
Tresoar 28-584: Doopsgezinde Gemeente Irnsum en Poppingawier (RAU), 1838-1871 (bladeren)
Tresoar 28-589: Herv. Gemeente Schiermonnikoog (SCI), 1731-1853 (bladeren)
Tresoar 28-596: Herv. Gemeente Heerenveen (SCO), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-600: Herv. Gemeente Heerenveen (SCO), 1613-1616 en 1636-1772 (bladeren)
Tresoar 28-601: Herv. Gemeente Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne (SCO), 1728-1850 (bladeren)
Tresoar 28-603: Herv. Gemeente Sintjohannesga, Delfstrahuizen, Rohel en Rotsterhaule (SCO), 1755-1850 (bladeren)
Tresoar 28-605: Herv. Gemeente De Knipe en Het Meer (SCO), 1756-1778 (bladeren)
Tresoar 28-606: Herv. Gemeente De Knipe en Het Meer (SCO), 1772-1857 (bladeren)
Tresoar 28-608: Herv. Gemeente Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum en Katlijk (SCO), 1746-1850 (bladeren)
Tresoar 28-609: Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe (tot 1780 bij Heerenveen) (SCO), 1777-1850 (bladeren)
Tresoar 28-610: Doopsgezinde Gemeente Heerenveen (tot 1780 ook Bovenknijpe) (SCO), 1706-1850 (bladeren)
Tresoar 28-616: Herv. Gemeente Sloten (SLO), 1602-1850
Tresoar 28-621: Herv. Gemeente Boornbergum en Kortehemmen (SMA), 1667-1850 (bladeren)
Tresoar 28-625: Herv. Gemeente Drachten (SMA), 1674-1721 en 1740-1850 (bladeren)
Tresoar 28-626: Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde (SMA), 1640-1697 en 1701-1743 (bladeren)
Tresoar 28-629: Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde (SMA), 1755-1850 (bladeren)
Tresoar 28-631: Herv. Gemeente Rottevalle (SMA), 1724-1850 (bladeren)
Tresoar 28-632: Doopsgezinde Gemeente Drachten en Ureterp (SMA), 1709-1850 (bladeren)
Tresoar 28-633: Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen (SMA), 1737-1850 (bladeren)
Tresoar 28-673: Herv. Gemeente Sneek (SNE), 1578-1627
Tresoar 28-674: Herv. Gemeente Sneek (SNE), 1629-1771
Tresoar 28-675: Herv. Gemeente Sneek (SNE), 1772-1830
Tresoar 28-676: Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Sneek (SNE), 1753-1842
Tresoar 28-677: Doopsgezinde Vlaamse Gemeente Sneek (SNE), 1746-1846
Tresoar 28-678: Doopsgezinde Gemeente Sneek (SNE), 1800-1850
Tresoar 28-687: Herv. Gemeente Stavoren (STA), 1681-1768
Tresoar 28-688: Herv. Gemeente Stavoren (STA), 1768-1840
Tresoar 28-689: Doopsgezinde Gemeente Stavoren (STA), 1727-1852
Tresoar 28-697: Herv. Gemeente West-Terschelling (TER), 1738-1850 (bladeren)
Tresoar 28-705: Herv. Gemeente Bergum (TIE), 1679-1850 (bladeren)
Tresoar 28-710: Herv. Gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude (TIE), 1801-1852 (bladeren)
Tresoar 28-713: Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns (TIE), 1659-1850 (bladeren)
Tresoar 28-716: Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum (TIE), 1667-1850 (bladeren)
Tresoar 28-719: Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk (TIE), 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850 (bladeren)
Tresoar 28-722: Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp (TIE), 1658-1732 en 1772-1830 (bladeren)
Tresoar 28-723: Herv. Gemeente Suawoude (TIE), 1632-1850 (bladeren)
Tresoar 28-728: Herv. Gemeente Akkrum en Terhorne (UTI), 1707-1755, 1760 en 1764-1850 (bladeren)
Tresoar 28-731: Herv. Gemeente Oldeboorn en Nes (UTI), 1642-1850 (bladeren)
Tresoar 28-732: Herv. Gemeente Terkaple en Akmarijp (UTI), 1641-1772 (bladeren)
Tresoar 28-733: Herv. Gemeente Terkaple en Akmarijp (UTI), 1772-1852 (bladeren)
Tresoar 28-734: Doopsgezinde Gemeente Akkrum (UTI), 1750-1846 (bladeren)
Tresoar 28-735: Doopsgezinde Gemeente Oldeboorn (UTI), 1793-1810 en 1860-1873 (bladeren)
Tresoar 28-737: Hernhutters Akkrum (UTI), 1760-1792 (bladeren)
Tresoar 28-745: Herv. Gemeente Oost-Vlieland (VLI), 1675-1711 (bladeren)
Tresoar 28-746: Herv. Gemeente Oost-Vlieland (VLI), 1717-1850 (bladeren)
Tresoar 28-749: Doopsgezinde Gemeente Oost-Vlieland (VLI), 1705-1804 (bladeren)
Tresoar 28-751: Herv. Gemeente Foudgum en Raard (WED), 1663-1853 (bladeren)
Tresoar 28-752: Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen (WED), 1643-1688 en 1698-1710 (bladeren)
Tresoar 28-753: Herv. Gemeente Hantum, Hantumhuizen en Hantumeruitburen (WED), 1710-1850 (bladeren)
Tresoar 28-754: Herv. Gemeente Hiaure en Bornwird (WED), 1667-1771 (bladeren)
Tresoar 28-755: Herv. Gemeente Hiaure en Bornwird (WED), 1766-1863 (bladeren)
Tresoar 28-758: Herv. Gemeente Holwerd (WED), 1656-1681 en 1689-1850 (bladeren)
Tresoar 28-760: Herv. Gemeente Nes en Wierum (WED), 1683, 1712-1735 en 1746-1850 (bladeren)
Tresoar 28-763: Herv. Gemeente Ternaard (WED), 1609-1695 en 1720-1850 (bladeren)
Tresoar 28-764: Herv. Gemeente Waaksens en Brantgum (WED), 1696-1850 (bladeren)
Tresoar 28-765: Doopsgezinde Gemeente Holwerd, Blija en Vischbuurt (Ternaard) (WED), 1709-1850 (bladeren)
Tresoar 28-797: Herv. Gemeente Arum (WON), 1772-1850
Tresoar 28-800: Herv. Gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum (WON), 1624-1820
Tresoar 28-801: Herv. Gemeente Exmorra en Allingawier (WON), 1748-1850
Tresoar 28-802: Herv. Gemeente Gaast en Ferwoude (WON), 1772-1850
Tresoar 28-803: Herv. Gemeente Kimswerd (WON), 1681-1750
Tresoar 28-805: Herv. Gemeente Lollum (WON), 1697-1850
Tresoar 28-806: Herv. Gemeente Longerhouw en Schettens (WON), 1682-1850
Tresoar 28-815: Herv. Gemeente Makkum en Kornwerd (WON), 1604-1667
Tresoar 28-816: Herv. Gemeente Makkum en Kornwerd (WON), 1714-1757 en 1772-1822
Tresoar 28-817: Herv. Gemeente Makkum en Kornwerd (WON), 1772-1873
Tresoar 28-818: Herv. Gemeente Parrega, Hieslum en Greonterp (WON), 1615-1680 en 1686-1833
Tresoar 28-820: Herv. Gemeente Piaam en Idsegahuizum (WON), 1695 en 1716-1850
Tresoar 28-823: Herv. Gemeente Pingjum (WON), 1772-1850
Tresoar 28-824: Herv. Gemeente Pingjum en Zurich (WON), 1772-1850
Tresoar 28-825: Herv. Gemeente Schraard (WON), 1688-1850
Tresoar 28-826: Herv. Gemeente Tjerkwerd en Dedgum (WON), 1679-1850
Tresoar 28-829: Herv. Gemeente Witmarsum (WON), 1695-1850
Tresoar 28-831: Herv. Gemeente Wons en Engwier (WON), 1680-1716 en 1720-1800
Tresoar 28-832: Doopsgezinde Gemeente Makkum (WON), 1741-1859
Tresoar 28-833: Doopsgezinde Gemeente Witmarsum (WON), 1828-1860
Tresoar 28-863: Herv. Gemeente Workum (WOR), 1726-1816
Tresoar 28-864: Herv. Gemeente Workum (WOR), 1817-1850
Tresoar 28-865: Doopsgezinde Gemeente Workum (WOR), 1692-1761 en 1839-1852
Tresoar 28-866: Doopsgezinde Gemeente Workum (WOR), 1734-1753
Tresoar 28-770: Herv. Gemeente Noordwolde en Boyl (WSW), 1730-1850 (bladeren)
Tresoar 28-772: Herv. Gemeente Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeholtwolde en Ter Idzard (WSW), 1676-1711 en 1741-1850 (bladeren)
Tresoar 28-773: Herv. Gemeente Oldelamer en Oldetrijne (WSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-774: Herv. Gemeente Peperga en Blesdijke (WSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-775: Herv. Gemeente Scherpenzeel, Spanga, Munnekeburen en Nijetrijne (WSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-776: Herv. Gemeente Steggerda en Vinkega (WSW), 1772-1850 (bladeren)
Tresoar 28-779: Herv. Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde (WSW), 1688-1850 (bladeren)
Tresoar 28-871: Herv. Gemeente Gaastmeer en Nijhuizum (WYM), 1772-1850
Tresoar 28-872: Herv. Gemeente GoÙnga, Gauw en Offingawier (WYM), 1772-1850
Tresoar 28-874: Herv. Gemeente Heeg (WYM), 1594-1850
Tresoar 28-876: Herv. Gemeente Jutrijp en Hommerts (WYM), 1682-1850
Tresoar 28-877: Herv. Gemeente Nijland (WYM), 1695-1698 en 1732-1772
Tresoar 28-878: Herv. Gemeente Nijland (WYM), 1772-1851
Tresoar 28-879: Herv. Gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare (WYM), 1730-1742 en 1772-1850
Tresoar 28-881: Herv. Gemeente Oppenhuizen en Uitwellingerga (WYM), 1697-1850
Tresoar 28-882: Herv. Gemeente Oudega, Idzega en Sanfirden (WYM), 1772-1851
Tresoar 28-884: Herv. Gemeente Scharnegoutum en LoÙnga (WYM), 1773-1851
Tresoar 28-885: Herv. Gemeente IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns (WYM), 1707-1852
Tresoar 28-886: Herv. Gemeente Westhem en Wolsum (WYM), 1715-1716 en 1723-1850
Tresoar 28-889: Herv. Gemeente Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge (WYM), 1609-1637, 1644, 1647-1654, 1659-1752 en 1765-1850
Tresoar 28-890: Doopsgezinde Gemeente Woudsend (WYM), 1705-1850

Dit overzicht en de afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld door de stichting FAF.