Lidmatenboeken

aangeboden door stichting FAF

 

 

Volgende pagina

Sluit venster

Tresoar 28-166,
Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude 1697-1744 en 1748-1850

Zoom:
25% 50% 75% 100% 200%