Lidmatenboeken

aangeboden door stichting FAF

 

 

Volgende pagina

Sluit venster

Tresoar 28-432,
Herv. Gemeente Warga, Wartena en Warstiens 1737-1771 en 1820-1850

Zoom:
25% 50% 75% 100% 200%