Lidmatenboeken

aangeboden door stichting FAF

 

 

Volgende pagina

Sluit venster

Tresoar 28-538,
Herv. Gemeente Metslawier en Niawier 1658-1666, 1681 en 1685-1723

Zoom:
25% 50% 75% 100% 200%