Alef van Idsinga, geboren te Leeuwarden in het jaar 1602, overleden te Dokkum op 29 juni 1676, begraven aldaar, zoon van Saecke Saeckesz en Johanna Stellingwerf.


Hij was gehuwd met
Titia Bilderbeek, overleden te Dokkum op 16 januari 1669, begraven aldaar.

Uit dit huwelijk: