herinneringen familie Wierda

home    foto's    herinneringen

Heeft u nog herinneringen aan de familie Wierda en wilt u die wel bekend maken? In het formulier onderaan deze pagina kunt uw verhaal kwijt.

Lees hier herinneringen van anderen:

  • G. Voss, geboren 1926, woonde in de Vredeman de Vriesstraat en in de Alma Tademastraat
  • S. Frankena, 84 jaar, werkte bij de PEB op de Emmakade

Vredeman de Vriesstraat 10Mijn naam is G. Voss en ik ben in 1926 geboren en opgegroeid in het huis met nummer 10 aan de Vredeman de Vriesstraat in Leeuwarden. Ik kwam zo ook in contact met de gebroeders Wierda die aan de Emmakade woonden.

Ik voetbalde regelmatig met de jongste broer Hiele, die een jaar ouder was dan mij. Op straat mocht er niet worden gevoetbald en dus was het altijd een kwestie van goed opletten. Kreeg de politie de bal te pakken dan werd de bal in de regel lek gestoken. Om meer tijd te hebben om weg te kunnen komen legden we aan beide uiteinden van de straat ook wel een rij stenen neer, zodat de agent van de fiets af moest.

Bij elkaar over de vloer kwamen we niet. De Wierda's waren gereformeerd, wij katholiek, dus dat deed je niet. In oktober 1943 werd ons huis gevorderd door de Duitsers ten behoeve van vrouwen die op het vliegveld werkten. Wij kregen een huis toegewezen aan de Alma Tademastraat nr. 4. Vanaf november 1944 tot aan de bevrijding ben ik, op n uitzondering na, nooit meer buiten geweest, dus ook overdag niet. Ik was onderduiker in ons eigen huis, omdat ik gevlucht was uit Vries waar ik graafwerkzaamheden had verricht voor de Duitsers en daar niet opnieuw naartoe wilde. De jongens van Wierda waren in mijn ogen heel brutaal, omdat ze zelfs 's avonds tijdens spertijd wel buiten kwamen.

Naast ons aan de Alma Tademastraat woonde Teake Bakker, gemeentesecretaris, waar Mark Wierda die noodlottige nacht van 7 op 8 april 1945 sliep. Ik heb zelf niets van de overval gemerkt. Mijn zuster wel, zij hoorde geluiden. Toen ze het raam opendeed en groepen Duitsers met knijpkatten zag werd haar meteen gecommandeerd het raam en de gordijnen te sluiten, want anders kon het haar dood betekenen. Ze dacht meteen aan een razzia en waarschuwde mij zodat ik weer mijn schuilplaats op kon zoeken. Later bleek dat ze Mark bij de buren hadden opgepakt.

Ik weet nog goed dat op de dag van de begrafenis de stoet door onze straat kwam. Dat heeft veel indruk gemaakt.

(bij de foto: Ons huis in de Vredeman de Vriesstraat, links van de lantaarnpaal)


Myn namme is S. Frankena, ik bin 84 jier en wenje no yn Drachten.

Yn 'e oarloch wurke ik by it PEB. Ik hie in kantoarbaan yn it gebou oan de Emmakade. Wy wienen dr sawat buorlju fan de famylje Wierda. Yn 'e oarloch wie it al ddlik oan hokker kant de jonges Wierda stienen. Ik haw wol heard dat it Wilhelmus t harren hs skald. Sy doarden alles. Sy hienen ek in fyts mei helpmotor. Yn 'e tiid dat gjin ien mear benzine hie riden sy noch mei dat ding oer de Emmakade.

Fanwegen myn wurk by it PEB hie ik in ausweis, mar de lste seis wike fan de oarloch wie der gjin wurk mear dat sadwaande bin ik nderdkt. Ik koe by in boer nder Wurdum, dr't ik regelmjittich kaam om molke, plak krije. Nachts hie ik dr in sliepplak en oerdei holp ik mei it boerewurk.

Op myn nderdkadres moat ik al fernommen hawwe fan it ferstjerren fan de bruorren Wierda. Want doe't ik op 16 april nei it befrijde Ljouwert fytste nei myn lden dy't oan Molenpad 11 wennen koe ik my net foarstelle wat ik seach. Ik fytste yn de Wybrand de Geeststrjitte, dr't lju fan de NBS dwaande wienen mei it oppakken fan arrestanten. En dr rnen twa lde minsken, en dat wienen de hear en mefrou Wierda. Ik wit noch dat ien fan de fersetslju op harren frn en harren de hn joech, nei alle gedachten om harren te kondolearjen. Hoe kin it, haw ik altiten tocht, dat in frou en in man dy't krekt trije fan harren bern ferlern hawwe harren bten de doar weagje yn in std dr't de befrijing fierd wurdt.

In pear dagen letter stie ik ek op de Emmakade en seach hoe't de kisten mei de jonges t hs droegen waarden.


Uw eigen herinneringen aan de familie Wierda:
Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Emailadres:
Uw eigen verhaal:Deze pagina is verzorgd door Tresoar, Leeuwarden