familie Wierda

home    foto's    herinneringen
Monument bij DronrijpBegin april 1945. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is aanstaande. De bevrijders zijn Friesland al dicht genaderd, en mede daarom slaat de bezetter in de laatste weken wild en wreed om zich heen. Op verzetsactiviteiten volgen steevast represailles. Mark Wierda heeft binnen het Leeuwarder verzet net het inlichtingenwerk op zich genomen en in die functie is hij in de eerste aprilweek druk bezig met het verijdelen van de Duitse plannen om het postkantoor op te blazen. Thuis slapen bij zijn ouders aan de Emmakade in Leeuwarden is onverstandig.

Op zaterdagavond 7 april loopt hij met een jas over zijn pyjama naar buurman Teake Bakker aan de Alma Tademastraat. Het toeval wil echter dat de Duitsers die dag naarstig op zoek zijn naar een zekere "Taco" de Bakker. Zodoende komen ze op het spoor van Teake Bakker, bij wie ze zondag s ochtends in alle vroegte aanbellen en niet de gezochte Taco vinden maar wel een onderduiker zonder papieren. Mark Wierda loopt onder begeleiding terug naar huis, waar belastend materiaal en zijn twee broers Klaas en Hyltje worden aangetroffen. Broer Gerben, die eveneens in het verzet zit, is niet thuis. Alle drie worden ze meegenomen en in een klaarstaande auto bij de Koepelkerk naar het Burmaniahuis overgebracht.
Drie dagen later op woensdag 11 april worden ze met elf anderen naar Dronrijp gebracht, waar ze, vier dagen voor de bevrijding, worden gefusilleerd. En van hen overleeft het drama.

Zestig jaar later kunnen de archieven van de familie Wierda bij Tresoar worden ingekeken. Het archief van de ouders van de gebroeders was al enkele decennia in het bezit van het toenmalige Ryksargyf. Vlak voor de fusie tot Tresoar kwam daar het archief van de enig overlevende broer Gerben (overleden in 1966) bij.
De stukken zijn inmiddels beschreven en geordend. Het bevat uiteraard veel informatie over de moord op en herdenking van de drie broers en over de verschillende verzetsactiviteiten die ze hebben gepleegd. Ook het archief van hun ouders Jan Wierda en Gerbina Ynzonides bevat belangwekkend materiaal betreffende de oorlogsperiode, zoals een serie vanuit de gevangenis geschreven briefjes van Nico Frijda en George Puchinger in de herfst en winter van 1944-1945. Maar het bevat ook correspondentie, dagboeken, fotos enz. vanaf het begin van de 20ste eeuw.
De stukken kunnen bij Tresoar tijdens openingstijden op de studiezaal worden aangevraagd.

  • Heeft u de familie Wierda gekend? Klik dan hier. Wellicht kunt u de beschrijvingen van fotos in het archief aanvullen.
  • Heeft u nog herinneringen aan de familie Wierda en wilt u die wel bekend maken? Klik dan hier. U kunt daar ook herinneringen van anderen lezen.

Deze pagina is verzorgd door Tresoar, Leeuwarden